KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Wyposażenie szkoły w tablice interaktywne daje szansę na edukację na poziomie XXI wieku. Społeczeństwo cyfrowe - to realia egzystencji i funkcjonowania naszych uczniów, dlatego też przed edukacją wyzwanie - wychodzić naprzeciw, dotrzymywać kroku postępowań w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 202 w Łodzi realizujemy rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica".

Efekty sposobu nauczania i uczenia się:

 • zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów,
 • znacznie większa różnorodność wykorzystanych materiałów edukacyjnych w czasie lekcji,
 • możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • dostęp do różnorodnych programów i bieżących informacji znajdujących się w komputerze i internecie.

W ramach realizacji programu rządowego wzięliśmy udział w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli TIK w nauczaniu pod nazwą "Aktywna tablica w łódzkich szkołach" współpracując ze szkołami SP 168, SP 205, SP 192, SP Stowarzyszenia Oświatowego Twoja Szkoła.

Sposoby realizacji:

 • wymiana poglądów i doświadczeń,
 • dzielenie się przykładami dobrych praktyk - lekcje modelowe,
 • uczestniczenie w wydarzeniach VI Weekend z technologią informacyjną w ŁCDNiKP,
 • stosowanie TIK w procesie edukacyjnym na każdym etapie edukacyjnym.

W Szkole Podstawowej nr 202 odbyła się lekcja modelowa z elementami oceniania kształtującego, korelująca geografię z językiem niemieckim "Wielobarwność krajów Europy".

Celem ogólnym było popularyzowanie wiedzy o krajach Europy. Kryteria sukcesu/ Ma Co Be ZU to:

ugruntowanie wiedzy nt. walorów turystycznych Europy i posługiwania się w języku niemieckim podstawowymi pojęciami związanymi z geografią Europy.Na lekcji wykorzystano komputer, rzutnik multimedialny, tablice multimedialne i inne.

W ramach programu "Aktywna tablica" zrealizowany został blok lekcji, które dały możliwość prezentowania umiejętności informatycznych uczniów II etapu edukacyjnego:

 • tworzenie bloków w programie Scratch,
 • zgadywanie liczb w programie Scratch,
 • gry w Scratchu.

Uczniowie wykorzystali aplikacje, które rozwijały logiczne myślenie i kreatywność.

                                                                  wicedyrektor Elżbieta Bednarek

                                                                   Opublikowała Anna Janik