KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

 

Rekrutacja do szkół 2020/2021

 

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację w kraju,terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych ulegają zmianie .4 maja 2020 r. zamiast, jak wcześniej planowano, 1 kwietnia rozpocznie się  rekrutacja do miejskich szkół podstawowych.  Rekrutacja w formie elektronicznej będzie trwała do 29 maja 2020 r., pod warunkiem,że MEN nie przedłuży zawieszenia zajęć dydaktycznych w przedszkolach i szkołach. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 - załącznik nr 2 i nr 3 do zarządzenia

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Logowanie się do systemu 

lodz.elemento.pl

od 01.04.2020 r.
do 04.05.2020 r.

2.

Składanie wydrukowanych z systemu: zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 01.04.2020 r.
do 05.05.2020 r.
z wyłączeniem dni:
21-23.04.2020 r.
- egzamin ósmoklasistów

3.

Składanie do dyrektorów szkół z oddziałami integracyjnymi lub szkoły integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
od 01.04.2020 r.
do 20.04.2020 r.

4.

Składanie wydrukowanych z systemu wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.*
od 01.04.2020 r.
do 20.04.2020 r.

5.

Udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły.**
od 27.04.2020 r.
do 28.04.2020 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
29.04.2020 r.
do godz. 12.00

7.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły spoza obwodu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
od 06.05.2020 r.
do 07.05.2020 r.

8.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
15.05.2020 r.
do godz. 12.00

9.

Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
od 18.05.2020 r.
do 20.05.2020 r.
do godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.
21.05.2020 r.
do godz. 12.00
 *  Bez względu na to, czy oddziały sportowe tworzone są w szkołach obwodowych,czy pozaobwodowych, nabór do nich odbywa się według tych samych zasad, co oznacza, iż kandydaci do tych klas składają tylko i wyłącznie wnioski.
* * Dzień i godziny przeprowadzenia sprawdzianu określają dyrektorzy poszczególnych szkół w których prowadzone są oddziały sportowe. Terminy sprawdzianów upublicznione  zostaną w późniejszym terminie. 
 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl 
                                                                                                                                                                                                                                                      
Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w szkole.
 

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi

obwód szkoły