KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 •  INFORMATYKA "PROGRAMUJĘ, BO TO CZUJĘ"- autor p. Anna Janik

Innowacja skierowana jest do uczniów klas V, z uwzględnieniem podziału na grupy, w których uczy nauczyciel wprowadzający innowację.

 CEL GŁÓWNY

 Poznawanie szerokiego wachlarza dostępnych środowisk programistycznych adekwatnych do wieku.

 CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Umożliwienie uczniom nauki programowania polegającej na rozszerzeniu treści wynikających z podstawy programowej nauczania ogólnego.
 • Rozbudzanie potrzeb poznawczych i zainteresowań informatycznych uczniów w tym zainteresowań programistycznych.
 • Rozwijanie umiejętności myślenia algorytmicznego i problemowego.
 • Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej.
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy, kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
 • Rozbudzanie zainteresowań informatyką.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i grupy.
 • Wdrażanie do wspólnego podejmowania działań i planowania pracy.
 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 • Umożliwianie poznawania swoich mocnych i słabych stron.

  ZASADY REALIZACJI INNOWACJI

      Przeprowadzając innowację będą brane pod uwagę:

 • użyteczność innowacji – zaspokojenie potrzeb uczestników;
 • trafność – wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów biorących udział w innowacji;
 • efektywność oraz skuteczność – jakie efekty przyniosły działania w ramach innowacji oraz czy zostały zrealizowane jej cele;
 • interaktywność – poziom komunikacji pomiędzy prowadzącym zajęcia nauczycielem a uczniami biorącymi udział w innowacji oraz jej jakość i częstotliwość;
 • dynamiczność – ciągła obserwacja realizacji zadań oraz dokonywanie na bieżąco niezbędnych modyfikacji;
 • jawność – efekty pracy uczniów biorących udział w innowacji udostępniane w różnych materiałach oraz na stronie WWW;
 • trwałość – efekty innowacji będą trwale widoczne po zakończeniu innowacji.

Grupa uczniów będzie mogła rozwijać swoje zdolności i umiejętności podczas 1 godziny w każdym miesiącu na zajęciach lekcyjnych, na których realizujemy cykl zajęć z programowania i kodowania.

W ramach zajęć innowacyjnych uczniowie będą korzystali z zasobów Internetu „Lekcje w sieci”, które umożliwią poprzez zabawę rozwiązanie algorytmu z zachowaniem odpowiedniego stopnia trudności. Algorytmy dotyczą różnych dziedzin życia i dostosowane są do zainteresowań dzieci.

Uczniowie wykonają szereg działań on-line w ramach Tygodnia Kodowania, żeby zdobyć Europejski Certyfikat z Kodowania” Code Week”. Działania naszych uczniów odbędą się pod hasłem tej innowacji „Programuję, bo to czuję”.

Wykorzystamy również w pracy własnej zestawy  edukacyjne z interaktywnym kursem programowania Scottie Go! Przy wykorzystaniu tabletów uczniowie będą mogli pomóc bohaterowi Scottiemu pokonać kolejny etap, który pomoże mu wrócić do domu. W każdym etapie dzieci układają papierowe klocki uczące logicznego myślenia, a poprawność naszego działania sprawdzi oprogramowanie zainstalowane na tabletach.

Duże znaczenie mają zajęcia z programowania w Scratchu. Uczniowie będą pracowali w najnowszej wersji on- line, która wzbogacona jest o nowe narzędzia programistyczne.

Następnym językiem programowania jest Baltie. Główny bohater- czarodziej przeprowadzi uczniów przez kolejne ciekawe zagadnienia, wymagające jednak wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia.

Ostatnim w tym cyklu językiem programowania będzie PixBlocks. Jest to język blokowy, bardzo przyjazny dla dzieci. Uczniowie układają różnorodne skrypty opierając się w dużej mierze na algorytmach, w których uwzględniony jest  stopień trudności. Szereg ćwiczeń wprowadza w szerszy obszar zagadnień z programowania.


 • JĘZYK ANGIELSKI  "LEARNING ENGLISH - A KEY TO YOUR SUCCESS"- autor p. Anna Gaj

Innowacja ma na celu podniesienie efektywności nauczania oraz wyników na egzaminie z języka angielskiego.
Innowacja została opracowana do programu Brainy oraz Repetytorium z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania językowe oraz podnosić swój poziom języka angielskiego we wszystkich umiejętnościach.
Innowacja będzie realizowana przez grupę pierwszą klasy 6c oraz 6d w kolejnych 3 latach cyklu kształcenia.
Nowatorstwo innowacji polega na wprowadzeniu do obowiązującego programu dodatkowych zaawansowanych treści leksykalno-gramatycznych oraz treści z kultury.
Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego, zdobycie przez uczniów większej pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym.


 • MATEMATYKA "ZAWODOWA MATEMATYKA" autor p. Mirosława Maj

Innowacja „Zawodowa matematyka” jest moją odpowiedzią na standardowe pytanie uczniów, które tak często pada podczas zajęć matematyki „Gdzie w przyszłości będę mógł skorzystać z matematyki? ”, przybliżenie możliwości zapoznania się z zawodami, które być może wybiorą w życiu dorosłym, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej.

Na podstawie obserwacji podczas dotychczasowej pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje praktycznego spojrzenia na matematykę oraz konkretnych przykładów wykorzystania jej elementów w życiu codziennym. Uczniowie podczas zajęć poznają definicje i twierdzenia matematyczne, które wykorzystują wyłącznie przy rozwiązywaniu zadań często niemającym związku z tym, z czym spotykają się poza murami szkoły, co prowadzi do niechęci ze strony młodzieży do nauki matematyki.

Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba pokazania dzieciom praktycznej strony tej dziedziny wiedzy. Podczas rozmów z uczniami zauważyłam również, że szukają oni pomysłu na to, czym mogliby zajmować się w przyszłości. Często nie widzą związku między swoimi zainteresowaniami i pasją, a zawodami, które znają. Okazuje się, że młodzież nie zdaje sobie sprawy jak duży jest wachlarz możliwości. Postanowiłam zatem połączyć zagadnienie praktycznej strony matematyki z różnymi zawodami i tym samym pomóc uczniom odnaleźć samemu odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych zarówno z matematyką jak i tych dotyczących ich zainteresowań i przyszłości.

Niniejsza innowacja ma na celu pokazanie występowania matematyki w każdej dziedzinie życia oraz szerzenie praktycznej wiedzy matematycznej z wykorzystaniem m. in. nowych metod pracy podczas zajęć lekcyjnych i spotkań z ludźmi z różnych dziedzin zawodowych. Ma ona zachęcić i motywować uczniów do praktycznego spojrzenia na przedmiot matematyki, a tym samym zwiększenie zainteresowania tym przedmiotem i poszerzanie wiedzy matematycznej.