KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

                HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ  2020/2021

11 maja 2020r. - 23 czerwca 2020r.  do godz. 15.00
kandydaci  ze szkół podstawowych  zakładają swoje konta na stronie internetowej tylko w szkole ponadpodstawowej  pierwszego wyboru. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach
11 maja 2020r. - 20 maja 2020r. do godz. 15.00 
złożenie wniosku do szkół z oddziałami dwujęzycznymi, wstępnymi i sportowymi
11 maja 2020r. - 14 lipca 2020r. do godz. 15.00
wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkół zawodowych
21 maja 2020r. – 3 czerwca 2020 r. oraz 15 – 17 czerwca 2020r.
przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych z oddziałami wstępnymi, dwujęzycznymi i sportowymi odpowiednio sprawdzianów predyspozycji i kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej
10 czerwca 2020r. oraz 19 czerwca 2020r.
szkolne komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości informację o wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej 
19 czerwca 2020r. – 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00
kandydat ma możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji. 
26 czerwca 2020r. – 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00
kandydat uzupełnia złożony wniosek o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty składa się w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru
13 lipca 2020r. do godz. 12.00
 publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 lipca 2020r. od godz. 12.00 – 20 lipca do godz. 12.00
kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie ze swoimi preferencjami, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół ponadpodstawowych oryginałów świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Kandydaci nigdzie niezakwalifikowani składają wnioski do szkół z wolnymi miejscami
21 lipca 2020r. do godz. 14.00
publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 

                                                                                  Opublikowała Anna Janik