KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 17.30.

Świetlica

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabianiu prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według haseł tygodnia. Dotyczą one najbliższego otoczenia dziecka – rodziny, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, ojczyzny. Rozwijają zainteresowania  przyrodnicze i kulturalne. Wychowawcy uwzględniają także tematykę nawiązującą do dni uroczystych oraz świątecznych, a także zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

Świetlica

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne: układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, sklejanie itp.,
  • ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze – czytanie bajek, baśni, opowiadań, wierszy,
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata – czytanie książek, oglądanie filmów i programów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki
    z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne,
  • kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany lub dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania,
  • wyzwalające ekspresję twórczą – prace plastyczne, drama, inscenizacje, zajęcia muzyczne,
  • kształtujące ekspresję ruchową,
  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów – gry i zabawy sportowe,
  • relaksacyjne i wyciszające – relaks przy muzyce, wizualizacja. 

Szczególny nacisk położony został na wdrażanie dzieci do samodzielności oraz samorządności. W ramach licznych pogadanek wychowawcy świetlicy uczulają dzieci na estetykę otoczenia, higienę osobistą, kulturalne i bezpieczne zachowanie oraz, co równie ważne, na wzajemny szacunek, wzajemną pomoc i koleżeństwo.

Wychowawcy świetlicy:

Elżbieta Bednarek

Danuta Gierczak

Magdalena Milewska

Agnieszka Szubska

Jacek Grala

Aleksandra Boratyńska

Aneta Feredzyn

Anna Woźniak

Katarzyna Malarczyk

Filip Bąbik

 

 PLAN RAMOWY ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

07.00-08.00 Powitanie. Rozmowy i zabawy w kręgu; mój dzień.

08.00-08.50 Zajęcia dowolne według potrzeb indywidualnych i grupowych. Kilka
                       zabaw  ruchowych.   Gry planszowe,   łamigłówki,  zabawy   słowem.

09.00-10.00 Przygotowanie do lekcji.

10.00-11.50 Opieka nad uczniami oczekującymi na zajęcia lekcyjne. Dowolne    
                       zajęcia według pomysłu dzieci, gry dydaktyczne, wykonywanie
                       dekoracji, prac plastycznych.

12.00-13.00  Opieka nad uczniami po zajęciach lekcyjnych. Inspirowanie do pracy
                        twórczej i wykorzystania wiedzy.

13.00- 14.00  Nauka  własna,  pomoc  nauczyciela  w odrabianiu pracy domowej.

14.00-15.00 Zajęcia przewidziane  miesięcznym planem pracy grup               
                          wychowawczych. Zajęcia sportowe wtorki i czwartki.

15.00-16.00  Nauka  własna,  pomoc  nauczyciela  w  odrabianiu  pracy  domowej.

16.00-16.30  Zajęcia relaksacyjne, odpoczynek. Porządkowanie sali.

16.30-17.30  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Ponadto organizowane są zajęcia zumby, zajęcia sportowe w auli.
W zależności od pogody spacery, zabawy na placu zabaw.

wzór oświadczenia (wyjście ze świetlicy ucznia)